بتن ريزی در هرشرایط جوی ( هوای سرد ، هوای گرم و … )امکان پذیر می باشد ولی در صورتی که چارچوب آن را رعایت نمائید .بتن ریزی در چنین شرایطی منجر به آسیب رسیدن به بتن تازه و سخت شده می گردد ولی در صورت ضرورت انجام بتن ریزی باید یکسری نکات مهم را رعایت نمود تا آسیب رسیدن به بتن به حداقل خود برسد و برای بتن ریزی هیچ ممانعتی وجود نداشته باشد  .

ابتدای کار ما باید هوای گرم را برای بتن تعریف کنیم . هوای گرم با ترکیب دمای زیاد هوا ، رطوبت نسبی کم ، دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می شود . دمای زیاد بتن و همچنین عواملی که موجب تبخیر آب  از سطح آن می گردد می تواند خساراتی را به دنبال داشته باشد . معمولا وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتی گراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود .

خسارات بر اثر هوای گرم :

خسارت در این بخش هم بر بتن تازه است و هم سفت شده در نتیجه برای داشتن بتن سخت شده ی مناسب باید بتن تازه ی خوبی داشته باشیم .اثرات بر بتن تازه بدین صورت است که :

 1. افزایش آب مورد نیاز در طرح مخلوط
 2. افزایش آهنگ افت اسلامپ و تمایل دست اندرکاران به افزودن آب به بتن در کارگاه به دلیل افزایش تبخیروافزایش سرعت آبگیری سیمان و از دست دادن خواص خمیری در زمان کوتاه تر
 3. افزایش زمان آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گیرش به نحوی که بر عملیات ریختن ، تراکم ، پرداخت سطح و نگهداری و عمل آوری  بتن اثر منفی می گذارد و امکان ایجاد درز سرد را افزایش می دهد .این امر پیوستگی را در بتن ریزی مختل می کند که نیاز به آن جز اصول بتن ریزی صحیح است .
 4. افزایش امکان ترک خوردگی خمیری بتن تازه به دلیل تبخیر زیاد  و جمع شدگی بیش از حد در اثرتبخیر
 5. افزایش بروز مشکل در کنترل مقدار حباب هوای بتن حبابدار در بتن تازه به نحوی که عملا حباب های هوا بزرگ شده و یا می ترکند و تاثیر مثبت آن ها در بتن سخت شده از بین می رود .

         اثرات نامطلوب هوای گرم  بر بتن سخت شده :

 • کاهش مقاومت بتن به دلیل مصرف بیشتر آب در میان مدت و دراز مدت
 • کاهش مقاومت بتن به دلیل دمای بالای آن در هنگام بتن ریزی و پس از آن در میان مدت و درازمدت علی رغم افزایش مقاومت زود هنگام بتن ( به ویژه در روزهای اول ، 1 تا 7 روز)
 • افزایش تمایل به جمع شدگی ناشی از خشک شدن و ایجاد ترک های حرارتی
 • ایجاد خوردگی سریعتر میلگردها به دلیل افزایش نفوذپذیری بتن و یا ایجاد درزهای سرد
 • کاهش یکنواختی سطح بتن ،تغییر رنگ بتن به دلیل تفاوت در آهنگ آبگیری ، منظره بد به دلیل وجود درز سرد

عواملی که موجب شدت گرفتن خسارات در هوای گرم می شوند :

بعضی عوامل موجب شدت گرفتن خسارات شوند .هرچند این عوامل به صورت مستقیم بی تاثیر هستند اما در این شرایط می تواند باعث بحرانی تر شدن اثرات زیان بار گردد .

 • مصرف سیمان های زودگیر
 • مصرف سیمان هایی با ریزی زیاد که موجب افزایش سرعت آبگیری سیمان و ایجاد گرمازایی بیشتر در زمان کوتاه می گردد.
 • مصرف بتن های پر سیمان در رابطه با بتن های پرمقاومت و با نسبت آب به سیمان کم که سرعت آبگیری را بیشتر می کند و زمان گرایش را کوتاه و گرمازایی و سرعت آنرا افزایش می دهد .
 • بکارگیری وسایل حمل با حجم زیاد که می تواند به ایجاد درز سرد و عدم پیوستگی منجر شود.
 • حرکت دادن بتن در مسیر افقی یا قائم به صورت طولانی مدت به ویژه برای بتن های کم اسلامپ ( شوت ، شوت سقوطی یا ترمی )
 • استفاده از پمپاژ بتن در مسیرهای طولانی ، زیرا اصطکاک بتن با لوله باعث ایجاد گرما می شود و در شرایط هوای گرم نیز این مسیر طولانی و گرمای لوله می تواند مشکل زا باشد .
 • استفاده از تسمه نقاله برای حمل بتن به دلیل ایجاد سطح هواخور خیلی زیاد و تبخیر شدید و تبادل گرمایی زیاد با محیط
 • ضرورت انجام و تداوم کار در شرایط هوایی خیلی گرم به دلایل اقتصادی
 • استفاده از سیمان های انبساطی و یابدون جمع شدگی که می تواند مشکل زا باشد .

اثراتی که هوای گرم بر خواص بتن می گذارد متعدد هستند . ما در این بخش یکسری از این اثرات را برای شما شرح خواهیم داد :

بتن آماده ترک خورده

افزایش آب مورد نیاز در طرح مخلوط

بسته به شرایط  هوا و میزان تبخیر ممکن است تا 25 لیتر آب اختلاط مورد نیاز افزایش یابد . تقریبا هرافزایش 5 درجه سانتی گراد به  حدود 3 لیتر آب نیاز دارد . هر مقدار آب بیشتری وجود داشته باشد جمع شدگی را افزایش می دهد و ترک خوردگی را بیشتر می کند .

آهنگ افت اسلامپ

در هوای گرم ، گرمای بدون تبخیر و یا با تبخیر می تواند تاثیر مهمی بر افت اسلامپ و آهنگ آن داشته باشد . می توان گفت تقریبا به ازا 40 درجه سانتی گراد افزایش دما   افت اسلامپ حدود 8 سانت می باشد .( هر10 درجه حدود 2 سانت ) .در نتیجه در شرایط جوی بسیار گرم  آهنگ افت اسلامپ زیاد می شود تا حدی که نمیتوانید به خوبی کار خود را انجام دهید مگر اینکه به آن مقدار زیادی آب اضافه کنید که این هم کار درستی نیست .

ترک خوردگی خمیری بتن تازه

این نوع ترک خوردگی معمولا در محیط های بسیار گرم و خشک رخ می دهد . به طور مثال اگر در مناطق گرم و مرطوب باشیم به دلیل تبخیر کم از سطح بتن شاهد ترک خوردگی نخواهیم بود .در رطوبت های بیش از 80 درصد درواقع مشکل ترک خوردگی بتن تازه را نخواهیم داشت .وقتی ترک خوردگی بیشتری اتفاق می افتد که  تاخیر در گیرش و سفت شدن بتن ، مصرف سیمان های دیرگیر ، مصرف بیش از حد کندگیر کننده ،خاکستر بادی به عنوان جایگزین سیمان و یا بتن  خنک داشته باشیم .

 راهکارهای بتن ریزی مطلوب در شرایط نامساعد گرم

الف ) انتخاب مصالح مناسب برای هوای گرم خشک یا گرم مرطوب  و نسبت های مطلوب

ب ) روش های مناسب انبارکردن مصالح  برای گرم و داغ شدن ( پیشگیری از گرم شدن )

ج ) خنک سازی مصالح  و بتن  و بتن خنک ساختن ( کاهش دمای بتن )

د ) تمهیدات حفظ خنکی بتن در طول عملیات حمل و ریختن و جلوگیری از افزایش دمای بتن

ه ) نکات مربوط به ریختن ، تراکم  و پرداخت سطح ، نگهداری و عمل آوری  بتن و کنترل تبخیر