بتن چیست ؟ بتن در مفهوم کلی یک سنگ مصنوعی است که از یک ماده ی چسبنده با خاصیت سیمانی شدن ، آب ، سنگدانه های شکسته و یا طبیعی تشکیل شده است . ماده چسبنده ( سیمان و مواد بتنی سیمانی ) به تنهایی نمی توانند نقش بتن را ایفا کند که علت آن تغییرات حجمی بالای خمیر سیمان است که باعث جمع شدگی شدید می شود. برای درک  بهتر مسئله باید در نظر گرفت که جمع شدگی خمیر خالص سیمان 10 برابر جمع شدگی نسبی باعیار250 کیلوگرم /متر مکعب است که باعث خزش و وارفتگی سیمان میشود و حرارت زیادی نیز تولید می کند به خصوص در هوای گرم باعث ایجاد ترک می شود . همچنین سنگدانه ها باعث افزایش پایداری بتن در مقابل حملات شیمیایی می شود .از نظر مقاومت و قیمت نیز وجود سنگدانه ها دربتن ضروری هستند . ماده چسبنده پس از برخورد با آب به مانند چسب سنگدانه ها را در بر می گیرد و یک سنگ سخت ( بتن ) ایجاد می شود .

مواد تشکیل دهنده ی بتن (شن ، ماسه ، مواد افزودنی ، آب

بتن با کیفیت خوب :

سوالی که ایجاد می شود این است که بتن خوب چه بتونی است ؟

بتن خوب چه بتنی است ؟می توان با توصیف بتن بد مسئله را تا حدودی روشن کرد . بتن بد یا ضعیف بتنی است به روانی سوپ که پس از سخت شدن کرمو ، غیر همگن ، سبک و متخلخل خواهد بود که با فشارهای ایجاد شده  روی آن ممکن حفره های درونش به هم وصل وبتن از بین می رود . این بتن بد از اختلاط سیمان ، سنگدانه ها …. تشکیل شده است. نکته مهم آن است که در کمال تعجب بتن خوب هم از همین مواد تشکیل می شود . اما تفاوت در میزان آگاهی از چگونگی ساخت بتن است .

می توان با توصیف بتن بد مسئله را تا حدودی روشن کرد . بتن بد یا ضعیف بتنی است به روانی سوپ که پس از سخت شدن کرمو ، غیر همگن ، سبک و متخلخل خواهد بود که با فشارهای ایجاد شده  روی آن ممکن حفره های درونش به هم وصل وبتن از بین می رود . این بتن بد از اختلاط سیمان ، سنگدانه ها …. تشکیل شده است. نکته مهم آن است که در کمال تعجب بتن خوب هم از همین مواد تشکیل می شود . اما تفاوت در میزان آگاهی از چگونگی ساخت بتن است .

بتن خوب ، بد چه بتنی است ؟ تشخیص بتن خوب و بد از یکدیگر

برای شناخت بتن خوب دو معیار کلی وجود دارد :

  • بررسی بتن در حالت تازه
  • پذیرش  بتن سخت شده

در حالت بتن تازه باید به گونه ای باشد که با وسایل موجود در کارگاه بتوان آن را متراکم کرد و همچنین چسبندگی مواد به حدی باشد که حین حمل و ریختن بتن مواد آن از یکدیگر جدا نشود . در مورد بتن سخت شده نیز پارامتر مقاومت بتن تعیین کننده است که تاحدی کیفیت بتن را نشان می دهد . این از آن جهت مهم است که افزایش مقاومت نشان دهنده ی خواص دیگر بتن است اعم از وزن مخصوص ، نفوذ پذیری ، دوام ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر ضربه مقاومت کششی ، مقاومت در برابر سولفات ها که همه و همه با این افزایش مقاومت مرتبط هستند . نکته ی مهم آن است که جمع شدگی و خزش ( عوامل ایجاد کننده ترک در بتن ) ارتباطی با مقاومت فشاری بتن ندارد . یعنی وجود ترک یا عدم ترک نشانه ی پذیرش  یا رد بتن سخت شده از نظر مقاومت فشاری نیست .

مقاومت بتن ، ترک موجود در بتن ، انواع مقاومت بتن ، مقاومت کششی
بتن سروش